100 idioms phổ biến mà ai cũng biết!

0
75

Chắc chắn chúng ta đều biết rằng, một trong những bí quyết để nâng cao band điểm nói Ielts chính là việc biết chọn lựa và sử dụng idioms phù hợp với bài nói. Không chỉ mỗi kĩ năng này, nếu bạn sở hữu một kho idioms đa dạng thì tất cả những kĩ năng còn lại đương nhiên cũng sẽ được “thơm lây” đấy.

Dưới đây chính là 100 idioms vô cùng phổ biến và dễ áp dụng trong các bài thi Ielts. Ở mỗi câu, cô Lucy còn giúp chúng ta lấy thêm ví dụ tương ứng, vừa thuận tiện cho việc hình dung ngữ cảnh áp dụng vừa giúp chúng ta hiểu lâu nhớ sâu đúng không? Xem ngay cho nóng đi nào:

Nguồn: English with Lucy/https://youtu.be/Hm-n-_uqCvQ