Gỡ rối chiến thuật làm True False NG của chính tác giả Cambridge IELTS Pauline Cullen

0
659

Trong bài đọc IELTS thì phần trả lời câu hỏi TRUE/FALSE/NOT GIVEN nhiều khi cũng làm các bạn nhức đầu. Vậy nên làm thế nào với phần này đây??? Vậy hãy nghe chính tác giả cuốn sách IELTS Cambridge cho chúng ta lời khuyên gì để làm tốt phần này nhé.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mIWCmwKUd8M