Liên hệ

Để biết thông tin cần thiết về các khoá học, mời phụ huynh và các em học sinh liên lạc theo địa chỉ sau:

Cô Quỳnh IELTS

Số điện thoại: 0912 987 349 – 091 436 1212

Email: coquynhielts@gmail.com

Địa chỉ lớp học: 36 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống đa, Hà Nội

Sơ đồ đường đi: