STARS DO IELTS | TÚ LINH M.U

0
34

Người tiếp theo trong chuyên mục Stars Do IELTS là bạn Tú Linh. Linh không chỉ nói tốt tiếng anh mà bạn còn giỏi cả tiếng Pháp nữa nhé.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IaXfUSWzevM