15 Days Practice for IELTS Listening

0
365

15 Days Practice for IELTS là bộ sách đặc biệt, được biên soạn với lộ trình học cụ thể theo từng ngày để các bạn nâng cao kiến thức IELTS trong vòng 15 ngày cày cuốc. Với 4 quyển sách bao gồm : 15 Days’ Practice for IELTS Reading + Listening + Speaking + Writing, phù hợp với những bạn đã ôn thi IELTS và có nền tảng nhất định là 5.0 IELTS trở lên. 

Mở đầu là cuốn sách 15 Days Practice For IELTS Listening là quyển sách luyện IELTS cấp tốc nằm trong bộ 4 quyển 15 Days Practice For IELTS. Nếu kĩ năng IELTS Listening của bạn còn yếu thì hãy tranh thủ luyện ngay quyển sách này nhé. Bởi 15 Days Practice For IELTS Listening sẽ giúp bạn tổng hợp và hệ thống lại toàn bộ các dạng câu hỏi trong phần thi Nghe, chia làm 15 bài với bài tập và nội dung cụ thể cho từng ngày: 

  • Từ ngày 1-12 sẽ là những bài tập phát triển kỹ năng
  • Ngày 13-15 sẽ là những ngày luyện tập thực hành

Nội dung chi tiết gồm có : 

Day 1: Tổng quan về bài thi nghe ielts.

Day 2: Các dạng câu hỏi trong bài thi.

Day 3: Phân loại từ vựng.

Day 4: Phân loại từ vựng.

Day 5: Câu hỏi trắc nghiệm.

Day 6: Điền vào chỗ trống: hoàn thành thông tin còn thiếu vào đoạn tổng hợp nội dung.

Day 7: Điền vào chỗ trống: hoàn thành ghi chú, bảng biểu.

Day 8: Điền vào chỗ trống: hoàn thành câu.

Day 9: Nối từ, cụm từ, câu.

Day 10: Nối tranh.

Day 11: Dạng bài câu trả lời ngắn.

Day 12: Dạng câu hỏi Đúng sai.

Day 13: Ôn tập.

Day 14: Thực hành 1.

Day 15: Thực hành 2.

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert