info

Tư vấn học và thi IELTS

Lời khuyên về việc học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng có rất nhiều trên các websties, diễn đàn và các trang Facebook.
Các em đều dễ dàng tìm thấy thông tin qua DR. Google.
Trong trường hợp em thấy:

  • Những thông tin đó khá chung chung
  • Không áp dụng được cho bản thân mình
  • Không biết áp dụng cái gì
  • Không biết bắt đầu từ đâu
  • Không biết trình độ của mình nên dùng sách gì cho phù hợp
  • Có thắc mắc không biết hỏi ai

Hãy liên hệ với cô Quỳnh IELTS theo địa chỉ email: coquynhiets@gmail.com
Mobile: 0912 987 349 , phone: 0247 109 1212 để nhận được tư vấn riêng cho trường hợp của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s