A Book for IELTS 

0
241

A Book for IELTS – được biên soạn phù hợp với các bạn học band điểm 7.0 IELTS. Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ về mẹo khi làm bài kết hợp các bước làm cụ thể giúp bạn ứng dụng tốt kiến thức vào làm bài của mình nhằm nâng cao hiệu quả quá trình học tập.

Cụ thể, nội dung cuốn sách A Book for IELTS bao gồm:

  • Giới thiệu chi tiết về từng phần thi, cùng một số lưu ý về bài thi như thời gian làm bài của mỗi phần, những mẹo và lưu ý hay để giúp bạn làm bài thi theo đúng barem chấm điểm của giám khảo.
  • Mỗi bài học tương ứng với từng dạng bài trong bài thi IELTS. Với phần bài tập thì tác giả sẽ phân chia theo từng dạng như bài học để bạn học có thể tự luyện.
  • Phần đầu tiên là về kỹ năng Listening, sách giới thiệu sơ qua về tiêu chí và các bước thực hiện bài thi. Sau đó cung cấp 4 bài Test đủ 4 section. Phần Reading và Writing cũng là 2 phần được chú trọng nhất.
  • Phần IELTS Practice Test giúp bạn học có thể so sánh với đề thi thật và áp dụng kiến thức đã học thì sau phần bài học và bài tập.
  • Sách cung cấp 22 bài học về Reading như: các kỹ năng đọc; những chức năng cần thiết; các dạng câu hỏi;… Mỗi bài học đều có kèm những bài tập nhỏ để các bạn ghi nhớ skill tốt hơn. Sau đó đi vào 4 bài test lớn.Đáp án luôn có ở cuối sách cùng với tapescript để bạn check lại đáp án, kiểm tra trình độ của bản thân.
  • Còn về Writing cũng có tổng cộng 20 bài học cho cả Task 1 và Task 2. Trong đó liệt kê từ vựng cần học, những dạng biểu đồ, map thường gặp. Đồng thời hướng dẫn skills, các bước viết một bài Essay hoàn chỉnh.
  • Cuối cùng phần Speaking, tác giả phân tích những lưu ý quan trọng. Đi kèm với topic và câu trả lời mẫu hay cho các bạn tham khảo.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert