Active Skills for Reading

0
521

Bộ sách “ACTIVE Skills for Reading Intro 1,2,3,4” của tác giả Neil J. Anderson là bộ sách gồm 5 cấp độ tương ứng với 5 quyển sách nhằm giúp bạn phát triển kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng của mình. Với phiên bản mới của sách được tác giả sử dụng phương pháp ACTIVE để giúp bạn trở nên tự tin hơn và độc lập hơn. Thiết kế sách góp phần giúp bạn dễ hiểu, phân tích từ vựng theo ngữ cảnh, đặc biệt các từ học thuật hữu ích cho IELTS.

Sách hướng dẫn đọc đi theo tư duy :

ACTIVE Reading A = Activate Prior Knowledge (Tìm hiểu kiến thức)

C = Cultivate Vocabulary (Trau dồi từ vựng)

T = Think About Meaning (Nghĩ kỹ hiểu sâu)

I = Increase Reading Fluency (Luyện đọc trôi chảy)

V = Verify Strategies (Luyện kỹ năng)

E = Evaluate Progress (Đánh giá tiến độ, hiệu quả)

Nguồn các bài đọc trong Active Skills for Reading đều được trích từ các báo, tạp chí, văn bản nghiên cứu…liên quan đến học thuật cao. Ở mỗi sách đều có Motivational Tips – Lời khuyên luyện đọc và tăng động lực cho bạn học. Với thiết kế đi theo chủ đề trong đó có các phần cơ bản:

Before you Read: Tìm hiểu chủ đề sơ lược

Reading Skill – Scanning: Luyện kỹ năng đọc(ở mỗi cuốn có thể áp dụng kỹ năng khác nhau)

Reading Comprehension – Check your Understanding: Làm bài tập nhỏ để kiểm tra khả năng đọc của bạn

Critical Thinking: Luyện phản biện với kiến thức được nêu

Vocabulary Comprehension – Words in context: Luyện hiểu từ vựng với bài tập.

Mỗi ngày luyện đọc kết hợp tra từ điển, luyện kỹ năng Shadowing thì bạn sẽ vừa cải thiện được từ vựng đồng thời nâng cao được phần Listening – Reading – Speaking – Writing của mình.

Thực tế việc học kỹ năng này luôn góp phần cải thiện kỹ năng khác do đó hãy liên kết việc luyện tập với nhau để hoàn thiện tiếng Anh của bạn nhé.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert