Bạn có biết về A-LEVEL?

0
235

A-LEVEL là bằng cấp dựa trên môn học thường được học sinh ở Vương quốc Anh (UK) và các quốc gia khác lấy làm một phần của giáo dục trung học. Nó thường được học trong hai năm, với các kỳ thi được thực hiện vào cuối năm thứ hai. Trình độ A được các trường đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới công nhận rộng rãi như một bằng cấp thể hiện khả năng học tập và hiểu sâu về một chủ đề của học sinh.

A-levels thường được coi là một phần của “lộ trình đại học”, nghĩa là những học sinh hoàn thành A-levels thường đủ điều kiện để đăng ký vào các trường đại học ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Nhiều trường đại học sử dụng A-levels (cùng với các bằng cấp khác, chẳng hạn như the International Baccalaureate – có thể tạm dịch là Tú tài Quốc tế) như một phương tiện để xác định xem học sinh có sẵn sàng về mặt học thuật để học ở cấp đại học hay không.

A-levels cung cấp nhiều môn học khác nhau và học sinh thường chọn học ba hoặc bốn môn cùng một lúc. Các môn học mà học sinh chọn học có thể có tác động đáng kể đến các lựa chọn trường đại học và nghề nghiệp sau này, vì vậy điều quan trọng là học sinh phải cân nhắc trước khi đưa ra các lựa chọn cho mình.

A-levels hợp lệ ở những quốc gia nào?

Bằng tốt nghiệp A-Level được coi là tương đương và được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia. Sinh viên có bằng tốt nghiệp này, có giá trị tại tất cả các trường đại học ở Anh, có thể theo học chương trình đại học mà họ muốn tại đây. Ngoài ra, bằng tốt nghiệp A-Level là đủ để học tại New Zealand và Úc, nơi cung cấp nền giáo dục gần nhất với hệ thống giáo dục của Anh.

Đặc biệt trong bốn năm gần đây, giáo dục A-Level đã trở nên phổ biến hơn ở các trường học châu Âu và đang được chấp nhận bởi các trường đại học ở Scotland và Hoa Kỳ.