Bạn có biết về IGCSE?

0
240

IGCSE là viết tắt của The International General Certificate of Secondary Education là chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông quốc tế (IGCSE). IGCSE là bằng cấp được công nhận trên toàn cầu dành cho học sinh hoàn thành giáo dục trung học.

– IGCSE dựa trên hệ thống đánh giá và giáo trình của Kỳ thi Quốc tế Cambridge (CIE) và được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới.

– IGCSE thường dành cho học sinh trong độ tuổi 14-16 và có nhiều môn học, bao gồm ngôn ngữ, nhân văn, khoa học và toán học. IGCSE thường được cung cấp bởi các trường học như một giải pháp thay thế cho hệ thống kiểm tra và chương trình giảng dạy quốc gia truyền thống, đồng thời được thiết kế để mang tính thử thách và nghiêm ngặt, đồng thời cũng linh hoạt và toàn diện.

Danh sách các nước công nhận IGCSE:

 1. Australia
 2. Canada
 3. Germany
 4. India
 5. Indonesia
 6. Malaysia
 7. New Zealand
 8. Pakistan
 9. Republic of Ireland
 10. Singapore
 11. South Africa
 12. The Netherlands
 13. Thailand
 14. UK
 15. USA
 16. Viet Nam