Báo Giá Nhà Hơi – Giá Nhà Hơi Trẻ Em (price table template)

0
44

Báo Giá Nhà Hơi – Giá Nhà Hơi Trẻ Em (price table template)

Stt Tên Nhà Hơi Báo giá Nhà hơi chưa máy thổi
1 Nhà hơi min 2mx3m (0.38)                                                  7.300.000
2 Nhà hơi min 2mx3m (0.95)                                                  9.200.000
3 Nhà hơi min 3.15x3m                                                12.000.000
4 Nhà hơi lâu đài 3.15x4m                                                13.500.000
5 Nhà hơi lâu đài 4.2x5m                                                19.000.000
6 Nhà hơi lâu đài 4.2x6m                                                21.500.000
7 Nhà hơi lâu đài 4.2x8m                                                24.500.000
8 Nhà hơi lâu đài 4.9x10m                                                30.500.000
9 Nhà hơi lâu đài 5x8m                                                31.000.000
10 Nhà hơi lâu đài 5.6x10m                                                34.000.000
11 Nhà hơi lâu đài 6.2x8m                                                31.000.000
12 Nhà hơi trượt nước 4.2x6m                                                24.000.000
13 Nhà hơi trượt nước 4.2x8m                                                29.000.000
14 Nhà hơi trượt nước 4.9x6m                                                29.000.000
15 Nhà hơi trượt nước 4.9x8m                                                32.000.000
16 Nhà hơi trượt nước 6.2x8m                                                40.500.000
17 Nhà hơi trượt nước 8x8m                                                49.500.000
18 Nhà hơi trượt nước 8x10m                                                31.500.000
19 Nhà hơi liên hoàn trượt nước 10x10m                                                72.500.000
20 Nhà hơi leo núi 5x5m                                                22.500.000
21 Nhà hơi leo núi 6x6m                                                28.000.000
22 Nhà hơi leo núi 7x7m                                                34.000.000

Chi tiết Bảng Báo Giá Nhà Hơi – Nhà hơi trẻ em Quý khách tham khảo thêm tại đây:

Báo Giá Nhà Hơi