Basic Tactics for Listening Second Edition Answer Key

0
112

Với trong 24 chủ đề khác nhau, Tactics for Listening Basic cung cấp các nhóm từ vựng thường hay xuất hiện trong đề thi IELTS Listening giúp cho bạn học dễ nắm bắt.

Điểm khác biệt của Tactics for Listening Basic này chính là các kỹ thuật làm bài Listening không chia theo các dạng câu hỏi như các sách khác. Thay vào đó, sách này lại chia theo nội dung bài nói, bài audio để người nghe dễ nắm bắt tình tiết hơn. Cụ thể, trong mỗi unit sách sẽ chia Strategies theo các nhóm “Listening for likes and dislikes”, “Listening for gist” (nghe đại ý), “Listening for attitudes”, v.v. .

Với cách tiếp cận này, cuốn sách sẽ hỗ trợ bạn nhiều hơn, giảm thiểu các trường hợp mắc các bẫy trong phần nghe IELTS Listening.

 

LINK DOWNLOAD

IELTS expert