Các trang học và làm bài ngữ pháp free, rất thú vị mà hiệu quả

0
516

Các bạn có đam mê với ngữ pháp tiếng Anh hoặc muốn cải thiện, hoàn thiện ngữ pháp thì IE xin giới thiệu 2 trang web học và làm các bài multiple choice ngữ pháp miễn phí và đáng tin cậy dưới đây.

Road to grammar là trang chuyên về ngữ pháp với các bài quiz, multiple choices, vocabulary, cả games. Bạn học ngữ pháp mà theo cách rất thú vị, vui, hiệu quả chứ không khô khan như kiểu chỉ nhìn vào giấy, rồi làm bài khô khan đâu.

http://www.roadtogrammar.com/

Perfect English Grammar có các bài tập về ngữ pháp để làm, có các modul riêng dạy các phần ngữ pháp như tense, conditionals, the passive, the reported speech…

https://www.perfect-english-grammar.com/

Nguồn: Sưu tầm