Cách làm dạng bài short answer trong ielts listening

0
208

Dạng Short Answer IELTS Listening

Dạng Short Answer IELTS Listening

Dạng Short Answer IELTS Listening là dạng bài yêu cầu điền đáp án trả lời chính xác cho các câu hỏi. Dạng này không thường xuyên xuất hiện trong bài thi nghe IELTS. Trong dạng bài này, bạn sẽ được yêu cầu điền vào chỗ trống thông tin cần thiết đã được nhắc tới trong bài để trả lời cho câu hỏi. Trong một số trường hợp, số lượng từ yêu cầu được giới hạn, ví dụ như: “NO MORE THAN THREE WORDS and/or NUMBERS”, các bạn chỉ được điền tối đa 3 chữ và/hoặc số. Vì thế, chỉ cần nắm rõ phương pháp làm và hiểu nội dung thì dễ dàng tìm được câu trả lời, tương tự như dạng Completion, nên thí sinh cố gắng hạn chế lỗi sai ở phần này.

I/ Hướng dẫn cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Listening

1. Một số điều cần lưu ý trong Short Answer IELTS Listening

  • Bạn không cần thay đồi cấu tạo từ và dạng từ cần điền, nghe  như thế nào thì điền như vậy.
  • Không viết nhiều hơn những từ cho phép. Nếu vượt quá các từ cho phép, bạn có thể paraphrase lại câu trả lời, tuy nhiên cần chú ý đến ngữ pháp.
  • Chú ý các “bẫy”, bạn có thể tổng hợp lại các bẩy thường gặp, trong dạng bài này cũng như dạng bài khác.
  • Bài nghe cũng có thể đưa cho bạn các gợi ý để dẫn đến câu trả lời, do vậy hãy chú ý vào những thông tin liên quan đến câu hỏi.
  • Cố gắng dùng các từ có trong bài nghe, không nên tự nghĩ ra một từ mới.
  • Thông thường, người nói sẽ nói ra ý nghĩ của mình trong khi nói chuyện, vì vậy hãy cố gắng bắt được ý chính xác nhất. Vì dụ câu hỏi là “What is the main reason…”, trong khi đó, người nói liệt kê rất nhiều lý do khác nhau.
  • Nếu vượt quá số lượng từ tối đa được phép, có thể paraphrase lại cụm từ đó. Trong lúc đó, hãy chú ý đến ngữ pháp của câu và đừng bỏ từ mang ý nghĩa trong cụm từ đáp án để đảm bảo số lượng được cho phép.

2. Hướng dẫn làm bài IELTS Listening Short Answer Questions

Bước 1: Xác định số lượng từ

Xác định ngay giới hạn số lượng từ được điền vào mỗi đáp án cho các câu hỏi này. Số lượng từ này thường được in hoa ở ngay trong phần yêu cầu nhưng hầu như thí sinh lại bỏ qua bước này

Bước 2: Skim and Scan

Skim and scan câu hỏi trước khi nghe và sau đó có thể xác định được nội dung chính của bài nghe: chủ đề bài nghe là gì, sẽ có những nội dung gì xuất hiện trong bài nghe.

Bước 3: Gạch chân từ để hỏi

Gạch chân từ để hỏi trong câu hỏi mà bạn sắp nghe vì nó sẽ giúp bạn chắc chắn được yêu cầu bạn cần hoàn thành là gì. Ví dụ “How far” là hỏi về khoảng cách, When là hỏi về thời gian.

Bước 4: Chú ý từ đồng nghĩa và cách Paraphases

Thực sự cảnh giác với các từ đồng nghĩa hay các cách paraphases. Đa phần câu hỏi sẽ không được nói chính xác như thế trong bài nghe mà người nói sẽ diễn tả nó theo một cách khác. Ví dụ muốn hỏi về giá cả, trong bài nghe có thể nói How does it cost? nhưng câu hỏi lại là What is its price?

Bước 5: Nghe và viết đáp án

Chú ý nghe và viết đáp án ngay sau khi bạn nghe được. Thông tin sẽ được xuất hiện trong bài nghe lần lượt theo thứ tự câu hỏi. Sau khi nghe xong, kiểm tra lại lỗi chính tả nhé.

IELTS expert