Cách viết mở bài writing task 2 giúp đạt điểm tuyệt đối

0
261

1. Mở bài writing task 2 là gì? 

image 1
Mở bài writing task 2 là gì?

Mở bài writing task 2 hay còn được gọi là phần Introduction of writing task 2

Phần mở bài là một mảnh ghép quan trọng trong bố cục ba phần của bài writing task 2. Phần mở bài sẽ giới thiệu tới bạn đọc topic và luận điểm chính sẽ được triển khai trong bài viết.

Trong phần Introduction của writing task 2, bạn cần đảm bảo được hai phần:

 • General Statement
 • Thesis Statement

2. Mục đích của introduction 

ScNNjRpHbdgaMN9HRaOAm8QzzMAc 2mdlMnmWEfKULs1rcvRd8aSfgeA zfG8hWPhTfz0URqAqxpT5gKlK4raqKmnCo5MfhWKONc6JxpRJ694mHnuW a ZyOQxwjF0JH6q z 7Bn
Mục đích của introduction 

 

Mục đích chính của phần Introduction ( mở bài) của writing task 2 là:

 • Giới thiệu chủ đề của bài viết: Đây là phần bạn cần khái quát lại topic của đề bài tới bạn đọc/ người chấm bài.
 • Trả lời câu hỏi của đề bài cho: Trong phần này, bạn cần đưa ra câu trả lời/ quan điểm cá nhân/ luận điểm chính sẽ phân tích trong bài.

Mở bài chỉ đạt yêu cầu, được trọn điểm cấu trúc khi đảm bảo và giải quyết được cả hai mục đích trên.

3. Cấu trúc mở bài writing task 2

image 2
Cấu trúc mở bài writing task 2

 

Trong cấu trúc mở bài writing task 2, như đã đề cập ở trên, bạn cần đảm bảo ít nhất hai câu là: General Statement và Thesis Statement

3.1. Câu 1 

 • Trong câu 1 ( hay còn được biết tới là câu general statement), bạn cần paraphrase ( viết lại) câu chủ đề theo cách khác.
 • Lưu ý: Việc paraphrase nên linh hoạt, không nên gượng ép quá mức khiến câu văn trở nên khó hiểu, mất tự nhiên và quá rườm rà.

3.2. Câu 2 

 • Trong câu 2 hay câu thesis statement, bạn cần đưa ra luận điểm/ câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của đề bài.
 • Lưu ý: Với mỗi loại đề bài khác nhau, câu thesis statement sẽ có sự khác biệt ( đưa ra luận điểm, hoặc quan điểm cá nhân,…). Tuy vậy, điểm chung là cần trực tiếp đi vào câu trả lời, tránh sự lan man, rườm rà, lạc đề và không thể hiện rõ được quan điểm, luận điểm của người viết.

  4. Cách viết mở bài writing task 2

  4.1. Chọn đề tài và phân tích 

  Bước đầu tiên khi viết mở bài writing task 2 là chọn đề tài ( nếu đề bài chưa cho trước). Với các topic được cho sẵn trong các kỳ thi, bạn sẽ bắt đầu luôn với bước phân tích đề bài.

  Trong phần phân tích đề bài, bạn cần xác định được chủ đề và câu hỏi của bài. Sau đó người viết cần xác định được bài viết thuộc loại essay nào (bao gồm: Opinion essay; discuss both view and give your opinion; 2 question).

  Với mỗi loại essay, bạn đọc sẽ cân nhắc cách triển khai câu thesis statement cho phù hợp, làm nổi bật và cụ thể được luận điểm chính và hướng triển khai của bài luận.

  Ví dụ: Với đề bài: Many people believe that minimizing homework is necessary, while many believe that students will become lazy and forget lessons without homework.To what extent do you agree or disagree?

  • Chủ đề: Education
  • Dạng luận: Opinion essay

  4.2. Viết phần General Statement 

  Sau khi phân tích đề bài, bạn sẽ bắt tay vào việc triển khai mở bài với câu general statement.

  Trong câu general statement, người viết sẽ paraphrase lại đề bài.

  Ví dụ: It is commonly believed that nowadays main factors that affect a child’s development are media, pop culture and friends. A different point of view is that family plays the most significant role. Discuss both views and give your opinion.

  General statement: It is often held that teachers, peers and the media have a significant influence on the life of children. While some people argue that these factors are predominant in shaping a child’s future, others believe that parents impact their offspring in more critical ways.

  4.3. Viết phần Thesis Statement

  Sau khi xác định đề, viết câu General Statement, bạn sẽ tiến hành viết câu thesis statement- câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của bài viết.

  Ví dụ: Many people believe that minimizing homework is necessary, while many believe that students will become lazy and forget lessons without homework. To what extent do you agree or disagree?

  Thesis Statement: I completely agree with the need to reduce daily homework for students, which certainly does not affect the quality of students’ learning too much.

  4.4. Lưu ý 

  Để phần mở bài của writing task 2 được hiệu quả nhất, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Cần thực hiện cẩn thận từng bước để bài viết đạt chất lượng tốt nhất. Đặc biệt cần cẩn trọng trong việc xác định dạng bài và yêu cầu đề bài
  • Cần đảm bảo cấu trúc phần mở bài writing task 2 đã đề cập ở trên
  • Luận điểm cần được đưa ra cụ thể, rõ ràng
  • Tránh sự mập mờ, lan man dẫn tới dài dòng và lạc đề
  • Không nên quá lạm dụng từ khó, từ đặc biệt gây ra sự mất tự nhiên cho bài viết.
  • Văn phong đảm bảo yếu tố trang trọng ( formal)
  • Các cấu trúc khó sẽ giúp bạn nhận được điểm cộng, nhưng hãy chắc chắn bạn hiểu và ứng dụng chính xác.
  • Kiểm tra lại cấu trúc và lỗi chính tả sau khi hoàn thành bài

 

IELTS expert