Cambridge Encyclopedia of the English Language

0
78

Cuốn sách Cambridge Encyclopedia of the English Language là sách tiếng Anh cho trẻ lứa tuổi THCS ở trình độ cao hơn. Cuốn giáo trình có độ dày hơn 500 trang và được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là một cuốn sách khá khó nhưng rất hay nếu bạn hiểu và sử dụng để học tập, ôn luyện đúng cách.

Cambridge Encyclopedia of the English Language bao gồm những kiến thức chuyên sâu về tiếng Anh, từ lịch sử hình thành, tiếng Anh nguyên bản, các loại cấu trúc câu đơn giản và phức tạp nhất… Cuốn sách mang đến một góc nhìn mới mẻ về tiếng Anh ngày nay. Các vấn đề liên quan đến tiếng Anh được giải thích một cách đơn gian hóa và thông qua nhiều hình ảnh gần gũi giúp các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức..

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert