Cambridge Grammar And Vocabulary For Advanced (Ebook & Audio)

0
2319

Nếu bạn muốn củng cố và làm giàu vốn ngữ pháp, vốn từ vựng cùng lúc thì đây là quyển sách cực kỳ cần thiết cho bạn. Sách gồm 2 phần: Ngữ pháp từ bài 1-25 và Từ vựng từ 26-45. Các bạn có thể tải theo sách và phần nghe theo các link bên dưới.

Book link: 

https://drive.google.com/file/d/1WouY7wZWkvCNfV_Q3dTAh6XraXF_cb73/view

Audio Link: https://drive.google.com/file/d/1I-CbFgJ3p4Rwc-eBrV86qOrpeohAMaPP/view

 

 

Nguồn: https://ieltsmaterial.com/cambridge-grammar-and-vocabulary-for-advanced-book-with-answers-and-audio/