Cambridge Interchange 5th

0
41

Người học nên tham khảo bộ giáo trình Cambridge Interchange phiên bản lần thứ 5 với nhiều cải tiến mới trong việc học tiếng Anh. Bộ giáo trình này bao gồm 4 tập, mỗi tập đi kèm với sách bài tập, sách giáo viên và sách học sinh đầy đủ, cung cấp kiến thức đa dạng giúp người học nắm vững tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bộ sách Cambridge Interchange được thiết kế cho người học ở trình độ CEFR Level từ A1 – B1, tương ứng với các cuốn 1, 2, 3 của bộ sách.

Cambridge Interchange 5th Edition mang đến nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh Mỹ. Bộ sách này bao gồm 4 cấp độ là Intro, 1, 2, 3. Trong phiên bản thứ 5, Cambridge Interchange có các cải tiến đặc biệt, với sự nâng cấp của môi trường học kỹ thuật số.

Nền tảng tự học trực tuyến miễn phí đầy đủ hàng trăm bài tập tự luyện giúp học viên củng cố kiến thức một cách sâu sắc. Đồng thời, phần sách bài tập trực tuyến cũng hỗ trợ giáo viên tiết kiệm thời gian, vì nó có tính năng tự động đánh dấu và báo cáo tiến bộ của học viên.

Chủ đề mới được cập nhật trong bài học, phù hợp với sinh viên hiện đại, từ đó hỗ trợ việc phát triển nhiều kỹ năng đa dạng cho người học.

Mỗi tập của bộ sách Cambridge Interchange bao gồm Student’s Book, Workbook và Teacher’s Book.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert