Cambridge Vocabulary for IELTS (PDF + Audio)

0
23210

Tên sách : Cambridge Vocabulary for IELTS
Tác giả : Pauline Cullen

Đây là một trong các cuốn sách cần thiết và cơ bản cho các bạn ôn luyện IELTS. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Link tải sách ebook/pdf + audio: Cambridge_Vocabulary_for_IELTS

File pdf: Cambridge_Vocabulary_for_IELTS

Cuốn sách bao gồm:

  • Các từ vựng cần thiết cho người học làm bài kiểm tra IELTS.
  • Thực hành từ vựng qua các bài tập và kiểm tra.
  • Các mẹo hữu ích để làm bài thi IELTS hiệu quả.

Nguồn: tham khảo