Check Your English Vocabulary for IELTS (PDF+EBOOK)

0
2929

Các bạn có thể download theo các cách sau:

  1. Download từ google drive (4th edition): DOWNLOAD
  2. Download hoặc đọc EBOOK (3rd edition): DOWNLOAD

Tại sao nên học quyển sách này?

Check Your English Vocabulary for IELTS là một tài liệu được đánh giá cao trong các sách về từ vựng ôn luyên IELTS. Sách dành cho các bạn muốn củng cố và hiểu sâu hơn về cách sử dụng từ vựng trong từng văn cảnh cụ thể. Cuốn sách bao gồm nhiều bài kiểm tra giúp người học nâng cao và kiểm tra lại kho từ vựng của mình.

 

Nguồn: Tham khảo