CHÚC MỪNG 8-3!

0
1416

CHÚC MỪNG 8-3! CHÚC MỪNG 8-3!
Chỗ cô vui lắm: nhiều hoa, nhiều người, lại còn có cả bánh chúc mừng từ British Council nữa. Vui quá!!! Nơi các bạn học và làm việc chắc cũng đang vui thế này đúng ko? ?