Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice

0
11

Cuốn sách Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice là tài liệu chuyên về từ vựng trong lĩnh vực kinh doanh, được phát triển bởi dự án Collins COBUILD – một dự án nổi tiếng về ngôn ngữ và từ vựng. Tác giả Collins là một người không xa lạ với những người đam mê học tiếng Anh, và một số tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm Collins Speaking For IELTS, Collins Reading For IELTS,… và nhiều tác phẩm khác. Mục đích của cuốn sách Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice là giúp người học cải thiện từ vựng và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong môi trường kinh doanh và giao tiếp chuyên ngành.

Collins COBUILD Business Vocabulary cung cấp các ví dụ và ngữ cảnh về cách sử dụng từ vựng trong các tình huống kinh doanh thực tế, giúp người học hiểu cách áp dụng từ vựng vào cuộc sống hàng ngày.

Mỗi chủ đề trong sách đều bắt đầu bằng phần từ vựng chuyên ngành. Để làm phần bài tập thực hành một cách chính xác, bạn cần hiểu rõ kiến thức lý thuyết trước tiên. Hãy chuẩn bị một cuốn sổ tay từ vựng tiếng Anh để ghi chép từ mới một cách đầy đủ.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể khám phá và áp dụng các phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả như: Spaced repetition, sử dụng Flashcards,… và nhiều phương pháp khác vào quá trình học của mình với Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice.

Khi đã hiểu vững phần từ vựng chuyên ngành, bạn có thể tiến hành hoàn thành phần Practice your vocabulary. Mỗi chủ đề sẽ đi kèm với 3 bài tập thực hành đa dạng, hãy cố gắng tự làm mà không sử dụng từ điển trong quá trình làm bài!

Để mở rộng và cải thiện từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh, bạn cần kết hợp nhiều nguồn học liệu khác ngoài Collins COBUILD Business Vocabulary in Practice.

IELTS Expert