Collins Skills for the TOEIC test – Speaking and Writing

0
226

Collins Skills for the TOEIC Test Speaking and Writing thuộc bộ Collins – Skill for the TOEIC test. Bộ sách gồm 2 quyển: Collins Skills for the TOEIC Test – Listening and Reading và Collins Skills for the TOEIC Test – Writing and Speaking.

Cuốn sách tập trung vào hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho phần thi Writing and Speaking của bài thi TOEIC, cung cấp kiến thức về từ vựng và ngữ pháp giúp bạn ôn thi và làm bài TOEIC hiệu quả hơn. Cuốn sách phù hợp với những bạn có trình độ từ B1 trở lên và kết hợp với nhiều tài liệu ôn thi khác vì ngữ pháp và từ vựng trong sách khá đơn giản.

Collins Skills for the TOEIC test Speaking and Writing được chia thành 2 phần chính: Guide to the Speaking Test và Guide to the Listening Test. Mỗi phần đều được thiết kế theo cấu trúc 4 phần cụ thể như sau:

Mở đầu bằng 2 phần phụ:

 • About the Test: Chia sẻ các thông tin về 2 phần thi Speaking, Writing trong bài thi TOEIC (các dạng câu hỏi, thời gian làm bài, kỹ năng được kiểm tra, các chủ đề thường xuất hiện ở mỗi dạng câu hỏi, cách tính điểm…)
 • Challenges and Solutions: Chỉ ra những lỗi sai mà bạn học TOEIC thường mắc phải trong quá trình học tập và làm bài thi, sau đó hướng dẫn cách giải quyết chi tiết cho từng lỗi đó.

Tiếp theo, sách cung cấp những câu hỏi thường xuất hiện trong phần thi Speaking và Writing theo trình tự trong bài thi TOEIC. Mỗi dạng câu hỏi sẽ là một bài học, gồm có:

 • Speaking Section có 6 dạng câu hỏi tương ứng với 6 đơn vị bài học: Read a Text Aloud, Respond to Questions, Describe a Picture, Propose a Solution, Respond to Questions Using Information Provided, Express an Opinion.
 • Writing Section có 3 dạng câu hỏi tương ứng với 3 đơn vị bài học: Respond to a Written Request, Write an Opinion Essay, Write a Sentence Based on a Picture.

Cả 2 Section đều có một bài Practice Test bám sát với format đề thi TOEIC thực tế để bạn đánh giá lại kết quả và năng lực học của mình sau khi đã hoàn thành kiến thức của mỗi phần.

Ngoài ra cuốn sách còn có 3 phần phụ:

 • Overview of the TOEIC Test: Thông tin tổng quan về 4 kỹ năng của bài thi TOEIC, cách đăng ký thi, và các điều cần lưu ý.
 • Answer Key: Đáp án và câu trả lời mẫu cho từng bài tập, bài kiểm tra trong sách rất cụ thể và rõ ràng.
 • Audio Scripts: Nội dung của các câu trả lời mẫu và bài tập nghe trong sách đều có trong phần này.

Trong đó mỗi đơn vị bài học gồm 4 phần chính : 

Tổng quan và hướng dẫn nhanh từng dạng câu hỏi: Ở đầu mỗi đơn vị bài học sẽ có một bảng hướng dẫn mà bạn không nên bỏ qua, bao gồm: Definition; Targeted Skills; A Good Response; Things to Remember.

Phần Walk Through samples (Phân tích các ví dụ) sẽ hướng dẫn cho bạn từng giai đoạn của các dạng câu hỏi thông qua các và gợi ý một số câu trả lời mẫu để người học có thể so sánh câu trả lời của mình.

Phần Get It Right presentations (Chiến lược làm bài) sẽ mang đến cho bạn các mẹo làm bài, chiến thuật để chinh phục từng dạng câu hỏi trong đề thi TOEIC

Phần Progressive Practice (Bài tập kiểm tra tiến độ) cung cấp các bài tập minh hoạ bám sát với format đề thi TOEIC thật với 3 cấp độ:

 • Get Ready: bài tập Get Ready tổng hợp các bước để có được một câu trả lời hoàn chỉnh và chính xác.
 • Get Set: hướng dẫn bạn tổng quát hơn phần Get Ready.
 • Go for the TOEIC Test: được biên soạn như một bài thi TOEIC thực, bạn phải vận dụng những kiến thức – kỹ năng đã học được để giải quyết các bài tập.

Ngoài ra, trong mỗi phần còn có những phần nhỏ như sau:

 • Quick Tips: Các mẹo để làm từng dạng câu hỏi, dạng bài tập vận dụng trong sách, để người học có thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thành bài thi TOEIC xuất sắc.
 • Dictionary definitions (Định nghĩa của từ vựng): Quyển sách skill for the toeic test speaking and writing sẽ cung cấp cho bạn về từ vựng và nghĩa của chúng.
 • Skill-specific Practice Test section (Câu hỏi thực hành kỹ năng cụ thể): Với mỗi phần kỹ năng/kiến thức trong sách sẽ đi kèm với một hoặc nhiều bài tập để bạn dễ dàng vận dụng và ghi nhớ tốt hơn.

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert