Do not say “You’re welcome’

0
1345

Trong tiếng anh, có rất nhiều cách thích hợp để hồi đáp khi người khác nói cảm ơn bạn. Bạn đã biết bạn nên trả lời thế nào chưa?Trong video dưới đây, Lucy sẽ giúp bạn hiểu thêm về các ngữ cảnh và cách trả lời khác nhau chứ không chỉ trả lời đơn giản là “you’re welcome”.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=F99JNqsfxlQ