Easy English Conversation

0
16

Easy English Conversation – cuốn sách giao tiếp tiếng Anh giúp người học phát triển kỹ năng Speaking bằng cách tổng hợp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đơn giản phù hợp với giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Cuốn sách cung cấp các tình huống giao tiếp phổ biến mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Ngoài ra, từ vựng và cấu trúc đơn giản trong các đoạn hội thoại ngắn được giải thích một cách chi tiết, giúp người học hiểu rõ hơn về nội dung của bài học.

Trước hết, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn được cung cấp để hiểu rõ về tình huống hoặc trạng thái mà bạn sẽ tham gia trong cuộc trò chuyện. Việc này giúp bạn xác định mối liên kết với ngữ cảnh và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học.

Sử dụng sơ đồ tư duy để ghi nhớ các mẫu câu tiếng Anh quan trọng trong mỗi tình huống. Sơ đồ tư duy có thể bao gồm các câu hỏi phổ biến, cách chào hỏi, yêu cầu và các câu cơ bản khác liên quan đến chủ đề.

Dành thời gian nghiên cứu và ghi nhớ các từ vựng và cụm từ liên quan đến chủ đề của mỗi tình huống. Bạn nên sử dụng từ điển và ghi chú để củng cố từ vựng và hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ.

Dựa vào file audio hoặc những mẫu câu được cung cấp trong sách Easy English Conversation để đóng vai các nhân vật trong hội thoại. Việc này giúp bạn cải thiện khả năng nghe và phát triển khả năng tương tác bằng tiếng Anh.

Hãy thử tạo ra các biến thể khác của các mẫu câu, không chỉ là việc ghi nhớ. Điều này giúp bạn trở nên linh hoạt hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ và thích nghi với các tình huống khác nhau.

Easy English Conversation sẽ cung cấp cho bạn các tình huống và hình ảnh để đóng vai các nhân vật và thực hiện một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Điều này giúp bạn cải thiện khả năng nghe và phát triển khả năng tương tác, phản xạ bằng tiếng Anh.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert