English idioms in use – advanced

0
169

Khả năng sử dụng idioms chính xác và phù hợp cho thấy bạn có trình độ tiếng Anh cao cấp. Vì vậy, quyển sách này dành cho những bạn muốn đưa kiến ​​thức về thành ngữ lên một cấp độ cao hơn. Sách được biên soạn dựa trên nền tảng của quyển Intermediate, do vậy sẽ tốt hơn nếu bạn đã học quyển này trước đó.

English idioms in use – advanced thu hút những bạn ở trình độ nâng cao muốn hiểu và sử dụng tiếng Anh được sử dụng bởi người bản ngữ và những bạn chuẩn bị cho các kỳ thi cấp cao hơn, chẳng hạn như CAE, CPE và IELTS.  Với hơn 1.000 thành ngữ hữu ích, thường gặp nhất mà bạn có thể gặp phải được trình bày và thực hành trong các ngữ cảnh điển hình.

Sách gồm 60 units. Tương tự như quyển Intermediate, những trang bên trái sẽ giải thích các thành ngữ kèm ví dụ, còn những trang bên phải là bài tập thực hành. Các units được chia thành 7 phần:

  • Learning about idioms (Units 1-8): cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến thành ngữ nói chung, chẳng hạn như chúng là gì và làm thế nào để sử dụng chúng một cách chính xác.
  • Types of idiom (Units 9-13) phân tích những loại thành ngữ khác nhau.
  • Idioms from the topic area of … (Units 14-24) tập trung vào những thành ngữ có nguồn gốc từ các chủ đề khác nhau.
  • Idioms to talk about … (Units 25-38)  gồm các topics có thành ngữ thường được sử dụng.
  • Idioms used in … (Units 39-41) phân tích 3 lĩnh vực văn viết mà thường áp dụng các thành ngữ: Báo chí, Quảng cáo và Văn viết trang trọng.
  • Idioms used in conversation (Units 42-47) trình bày những thành ngữ phổ biến thường được sử dụng trong các cuộc hội thoại.
  • Idioms using these keywords (Units 48-60) nhóm các idioms theo từ khóa.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert