Focusing on IELTS academic training practice tests

0
237

Focusing on IELTS academic training practice tests cung cấp cho bạn cấu trúc, cách đánh giá một bài thi ielts với những hướng dẫn chi tiết về các chiến lược để cải thiện hiệu suất bài thi, giúp bạn nâng cao các kỹ năng làm bài cụ thể. 

1

Đi kèm là một số các bài tập và ví dụ thực tế giúp mở rộng các kỹ năng, xây dựng chương trình tự học với đầy đủ các đề thi, mẫu, đáp án cho tất cả các bài tập và đề thi thử, cải thiện Kỹ năng Đọc và Viết IELTS của bạn.

2

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert