Focusing on IELTS

0
299

Focusing on IELTS là bộ sách cung cấp gói học tập toàn diện, cập nhật, phát triển các kỹ năng các bạn cần khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Bộ sách bao gồm 4 cuốn sách kỹ năng, Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hai cuốn sách kiểm tra thực hành, một cuốn cho mỗi học phần.

  • Sách cung cấp cho bạn học cấu trúc của bài thi IELTS và cách đánh giá bài thi, hướng dẫn chi tiết về các chiến lược để cải thiện hiệu suất bài thi và hướng dẫn chuyên sâu giúp bạn xây dựng các kỹ năng làm bài thi cụ thể.
  • Bài tập kết hợp với ví dụ thực tế giúp bạn mở rộng các kỹ năng.
  • Hướng dẫn bạn cách xây dựng chương trình tự học với đầy đủ các đề thi thử mẫu và đáp án đầy đủ cho tất cả các bài tập và đề thi thử.
  • Cung cấp cho người học nhiều mẫu bài thi nói, giúp bạn luyện nghe và nói chuẩn giọng người bản xứ, cải thiện Kỹ năng Đọc và Viết IELTS của bạn.

Focusing on IELTS academic training practice tests

1
2

Focusing on IELTS general training practice tests with answer

5

Focusing on IELTS listening and speaking skill with answer key

Sách cung cấp cho bạn học các chiến thuật làm bài nghe hiệu quả và các cách triển khai ý tưởng cho bài nói lưu loát.

Focusing on IELTS – Reading and Writing Skills (2011)+key

Sách cung cấp cho người học các kỹ năng làm bài đọc và bài viết bài theo chuẩn cấu trúc đề thi IELTS.

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert