GCSE và IGCSE khác nhau như thế nào?

0
119

– GCSE (hay General Certificate of Secondary Education – Chứng chỉ giáo dục trung học) GCSE (General Certificate of Secondary Education) là bằng cấp đầu tiên trong hệ thống giáo dục Anh dành cho học sinh trung học 14-16 tuổi, được CIE phát triển vào năm 1988, với mục tiêu thay thế cả O-Level lẫn CSE.

– IGCSE (International General Certificate of Secondary Education- Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế): là phiên bản quốc tế hóa của GCSE, đây là bằng cấp bắt buộc để tiếp tục học lên các chương trình A-level, Foundation, IB, Diploma… Vì vậy, IGCSE tương đương với O-level của Singapore và GCSE của UK.

GCSE và IGCSE rất giống giống nhau, hầu hết các trường đại học trên thế giới đánh giá hai chứng chỉ này ngang hàng. Tuy nhiên, giữa hai loại chứng chỉ vẫn có khác biệt nhất định.

  • Về độ sâu: chương trình học của IGCSE được cho là cung cấp nhiều kiến thức hơn. Thống kê cho thấy mỗi môn của IGCSE chứa lượng kiến thức nhiều hơn khoảng 20-30% so với môn tương đương trong GCSE. Vì vậy, học sinh IGCSE được chuẩn bị tốt hơn về kiến thức và kỹ năng học thuật cho các khóa dự bị.
  • Về học sinh: Sự khác biệt thể hiện ngay ở cái tên của hai chương trình. IGCSE hướng đến các bạn học sinh quốc tế, GCSE được thiết kế phù hợp cho học sinh tại Vương quốc Anh.
  • Về độ khó: bài thi IGCSE khắt khe hơn và để đạt được điểm A hoặc A* không hề đơn giản. Oxford Home Schooling – đơn vị giảng dạy cả hai chương trình cho rằng môn toán học trong IGCSE có nhiều phần tương đồng với A-level trong khi chương trình GCSE không có. Một số những kiến thức GCSE nâng cao lại xuất hiện ở phần IGCSE cơ bản ví dụ như lũy thừa âm (nagative power).

Source: ENTA English