Grammar And Vocabulary for Cambridge Advanced And Proficiency

0
70

Cuốn sách này dành cho mọi sinh viên học tiếng Anh nâng cao, nhưng nó còn đặc biệt phù hợp với những người đang ôn thi Chứng chỉ tiếng Anh nâng cao (CAE) hoặc Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (CPE) của Cambridge. Các tác giả giả định rằng bất kỳ ai sử dụng cuốn sách này đều có kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ nào đó, ít nhất là đạt tiêu chuẩn Chứng chỉ Cambridge First.

Cuốn sách này bao gồm các chủ điểm của ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ nâng cao và tập trung vào các bạn cần để vượt qua các kỳ thi. Ví dụ, nó xem xét các cấu trúc động từ và danh từ, cấu trúc trạng từ và tính từ cũng như cách liên kết các câu và văn bản phức tạp. Nó cũng cung cấp thông tin về văn phong và âm vực, ví dụ như liệu một số cấu trúc có đặc trưng hơn trong tiếng Anh viết hay nói hay không.

Ở trình độ nâng cao, có một lượng từ vựng khổng lồ để học. Không có cuốn sách nào có thể bao quát được tất cả. Việc dự đoán từ vựng sẽ xuất hiện trong các kỳ thi cũng khó khăn hơn nhiều. Cuốn sách này tập trung vào các lĩnh vực từ vựng hữu ích trong nhiều tình huống, ví dụ: đồng ý và không đồng ý, tần suất, vấn đề và giải pháp, bắt đầu và kết thúc,…

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng cuốn sách này. Bạn có thể sử dụng Bản đồ Nội dung hoặc Giáo trình để tra cứu một chủ điểm ngữ pháp hoặc từ vựng cụ thể mà bạn muốn học. Hoặc, bạn có thể muốn học các Unit theo thứ tự xuất hiện của chúng. Một số tùy chọn có sẵn cho bạn. Các tài liệu tham khảo trong các phần sẽ hướng dẫn bạn theo hướng giải thích các chủ điểm ngữ pháp hoặc từ vựng liên quan.

Sách Advannced Grammar in Use có tới 100 chủ điểm ngữ pháp khác nhau 

LINK DOWNLOAD

IELTS expert