Hackers IELTS Speaking

0
885

Hackers IELTS Speaking là cuốn tài liệu hướng dẫn học IELTS Speaking dành cho những bạn có mục tiêu đạt được band điểm IELTS từ 6.5 trở lên. Cuốn sách bao gồm các phân tích chuyên sâu, với 20 chủ đề tổng quát chứa các câu hỏi có tần suất xuất hiện cao, đặc biệt là các câu đề mới, các cụm từ tiếng Anh hữu ích kết hợp với chiến lược, cách chuẩn bị câu trả lời, câu hỏi chi tiết cho từng phần thi nhằm giúp bạn ôn luyện và ứng phó thật tốt trước mọi tình huống trong phòng thi.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert