HOTBOY Đạt 8.0 IELTS Overall HỒI HỘP Đi Thi Speaking Lần 2

0
780

Lần thứ 2 thứ sức với bài thi Speaking, Thành An liệu có hoàn thành tốt? Đề Part 2: Describe a time that you had to change your plan/you changed your mind.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fTSBOhLMd_o