How to prepare for IELTS Speaking

0
363

Nội dung trong sách được thiết kế phù hợp nhằm giúp bạn có thể cải thiện và tăng điểm bài Nói trong thời gian ngắn nên sẽ chỉ bao gồm bài tập. Chính vì vậy cuốn sách này thích hợp với các bạn đã có nền tảng kiến thức về bài thi IELTS Speaking tốt. Các bạn có band điểm IELTS từ 3.5 trở lên có thể sử dụng Intensive IELTS Speaking như một công cụ để ôn thi cấp tốc

How to prepare for IELTS Speaking là cuốn sách cuối cùng trong bộ sách How to prepare for IELTS. Cuốn sách cung cấp những kiến thức quan trọng về cách sử dụng từ và cụm từ hiệu quả, sử dụng đúng ngữ cảnh, giúp bạn nhớ lâu và ứng dụng hiệu quả cho nhiều dạng bài thi IELTS Speaking khác nhau, từ đó, nâng cao thang điểm. Các Unit Speaking gồm có:

  • Giới thiệu về từng Part dưới Speaking
  • Tìm hiểu một số mục tiêu từ Vocabulary – một số từ cần sử dụng, cách paraphrase từ vựng để sử dụng…đến cấu trúc câu để bắt đầu, ứng dụng Grammar, cách phát âm, nối âm…để bạn phát triển bài nói, có bài Speaking hoàn chỉnh, ấn tượng hơn.
  • Các thắc mắc và câu giải đáp dòng đi kèm theo từng Part dưới Speaking. Đây chính là nguồn tham khảo chất lượng cho một số bạn khi luyện Speaking.
  • Một điểm thú vị của sách là có một bảng để bạn tự chấm điểm câu giải đáp của mình. Sau khi ghi âm lại bài nói, bạn hãy tự nghiên cứu nó, điều đó giúp bạn biết được trình độ của mình tại đâu và cần cải thiện gì hơn đó.

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert