How to prepare for IELTS Writing

0
357

How to prepare for IELTS Writing cung cấp cho bạn nguồn tài liệu tự học hiệu quả khi chia đều theo từng phần thi Reading, Writing dạng General. Các bạn được share kỹ càng cách làm bài hiệu quả theo từng phần thi khác nhau.

Bài học Writing được chia theo hai Task:

Task 1:

  • Chia sẻ cụ thể về Task 1, một số điểm cần biết, một số mẫu biểu đồ, bản đồ, quá trình…thường gặp dưới bài thi. Bên cạnh đó là quan trọng để làm bài hiệu quả.
  • Tìm hiểu 4 mục tiêu chấm điểm: Ngữ pháp, từ vựng, phối hợp mạch lạc, logic đến phần luyện tập cho từng bài thi.
  • Bài dòng tham khảo, so sánh

Task 2:

  • Vẫn share về phần thi này, một số thắc mắc thường gặp và bố cục bài viết Task 2, cách triển khai ý…
  • Tìm hiểu cách làm bài hiệu quả theo 4 mục tiêu chấm điểm như trên.
  • Bài dòng tham khảo, so sánh luyện tập
  • Những lỗi phổ biến thường gặp cần lưu ý.

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert