Ideas for 50 common topics in Ielts

0
99

Nguyên bản của cuốn sách này có tên là: “50 Debate Prompts For Kids”. Đây vốn là tài liệu nhằm cải thiện kỹ năng trang biện (debate) dành cho học sinh tại Mỹ. Nếu các bạn đã từng nghe tới các gameshow tranh biện như “Trường Teen” hay The Debaters” của Đài truyền hình Việt Nam, thì cuốn sách này có thể coi là một công cụ đắc lực cho bất cứ ai muốn tham gia chương trình đó.

Các sĩ tử IELTS hoàn toàn có thể tận dụng cuốn sách này để cải thiện kỹ năng brainstorming và tham khảo các ý tưởng cho Writing và Speaking.

Cuốn sách sẽ phù hợp với bạn đã có kiến thức nền IELTS Writing/ Speaking, đang gặp vấn đề bí ý tưởng.

Sách bao gồm:

  • 50 chủ đề về văn hóa – kinh tế – xã hội. Mỗi chủ đề đưa ra ý tưởng và gợi ý lập luận cho 2 phe: Tán thành hoặc Phản đối.
  • Mỗi chủ đề sẽ có 3 – 4 topic vocabulary

LINK DOWNLOAD

IELTS expert