IELTS Foundation Student book

0
73

IELTS Foundation được thiết kế nhằm hỗ trợ người học cải thiện band điểm IELTS của mình và dần chạm đến mục tiêu du học tại một trường đại học nước ngoài. Quyển sách nhắm đến mục tiêu xây dựng các kỹ năng và sự tự tin cho bạn học, vì thế nội dung sách được sắp xếp theo thứ tự rèn luyện kiến thức cơ bản đến luyện tập các dạng bài thường gặp trong kỳ thi IELTS.

Đúng như tên sách, sách dành cho đối tượng bạn học mới bắt đầu với bộ môn IELTS, chưa có nền tảng về IELTS, chưa hiểu rõ về cấu trúc bài thi cũng như các dạng câu hỏi thường gặp, và đang hướng đến band điểm từ 4.0 đến 5.0.

Tuy nhiên, sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và các bài tập trong sách cũng đòi hỏi người học đã có một nền tảng nhất định trong tiếng Anh (khoảng 3.0 đến 3.5 theo band điểm IELTS).

IELTS Foundation được chia thành 3 phần chính:

  • Phần thứ nhất là 11 bài học theo chủ đề (11 units), với nội dung thường gặp trong các bài thi IELTS những năm gần đây. Mỗi bài đều bao gồm các phần sau:
  • Chiến lược làm bài và bài tập thực hành cho 4 kỹ năng: Reading, Listening, Speaking và Writing.
[object Object]
Phần Listening của Unit 4: All in the mind
  • Language giúp đa dạng hóa vốn từ vựng, ngữ pháp của người học theo chủ đề liên quan.
[object Object]
Phần Language focus của Unit 4: All in the mind
  • Study skills giúp người học hình thành kỹ năng tự học và tự bổ sung các mặt về ngôn ngữ để bổ trợ cho bài thi IELTS, ví dụ như cách phân loại từ vựng, cách ghi nhớ từ theo chủ đề, học từ bằng sơ đồ tư duy,…
[object Object]
Phần Study skills của Unit 4: All in the mind
  • Dictionary focus rèn luyện kỹ năng sử dụng từ điển cho người học.
[object Object]
Phần Dictionary focus của Unit 4: All in the mind
  • Phần thứ hai là Unit 12: IELTS preparation. Phần này tổng hợp những lưu ý về các mẹo và chiến lược (tips and strategies) cho các dạng bài của 4 kỹ năng trong bài thi IELTS.
  • Phần cuối là các bài viết mẫu (writing sample) và bản ghi các bài Nghe (tapescripts).

 

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert