IELTS Language Practice: English Grammar & Vocabulary

0
46

Cuốn sách này được thiết kế để ôn tập và củng cố các điểm ngữ pháp ở cấp độ Cambridge ESOL IELTS.

IELTS-Language-Practice

Mặc dù không có bài kiểm tra ngữ pháp như vậy trong IELTS, nhưng việc nắm vững ngữ pháp chính xác là cần thiết để thực hiện tốt các bài thi. Người ta giả định rằng những ngươi sử dụng cuốn sách này sẽ đạt đến trình độ ít nhất là trong Khung tham chiếu của Hội đồng Châu Âu và nhiều người sẽ đạt đến C1 hoặc C2. Các điểm ngữ pháp được chọn ở đây là những điểm được cho là phù hợp nhất với những người dự định tham gia kỳ thi IELTS và vì vậy đáng để sử dụng để luyện tập thêm.

Những điểm không bao gồm tại đây có thể được tìm thấy trong series Language Practice và trong Macmillan English Grammar in Context.

Ngữ pháp được giải thích và thực hành trong các bối cảnh và lĩnh vực chủ đề liên quan đến kỳ thi, đồng thời bao gồm việc sử dụng thông tin dưới dạng biểu đồ và bảng biểu. Có các bài thực hành thường xuyên liên quan đến việc đọc và giải thích các biểu đồ và bảng biểu. Những tài liệu này có độ khó khác nhau để phản ánh trình độ đầu vào khác nhau của người tham gia kỳ thi IELTS.

Phần Vocabulary, Từ và Cụm từ giúp người dùng tiếp cận các từ vựng theo chủ đề mà họ có thể gặp trong các bài thi Reading và Listening IELTS. Phần Vocabulary cũng phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp cho Writing task 1 và 2, thường trong bối cảnh của nhiều bài luận mẫu khác nhau. Ngôn ngữ mà thí sinh có thể sử dụng trong bài thi Speaking được thể hiện rõ ràng thông qua các ví dụ về lời nói trực tiếp trong bài tập.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert