IELTS PreParation and Practice Listening, Speaking

0
237

IELTS PreParation and Practice Listening, Speaking hiện có bản PDF dày 177 trang và file Audio luyện đề đi kèm cho các bạn thực hành trực tiếp, tham khảo bài mẫu học tập.

Điểm thú vị của cuốn sách đó là những thiết kế chia sẻ từ mẹo làm bài đến bài luyện tập giúp bạn luyện tập, áp dụng các chiến lược đã học vào bài thi.

Các Unit Listening theo từng section :

  • Giới thiệu về section đó, có nội dung gì thường gặp
  • Các phần ví dụ để hiểu rõ hơn về phần thi
  • Các thông tin chiến lược cần chú ý để làm bài thi hiệu quả.
  • Những phần trọng tâm cần chú ý như language focus, situations – tình huống…khi luyện đề.
  • Bài luyện nghe với hướng dẫn cách trả lời từng dạng bài thường gặp trong Listening.

Sau khi học hết các Unit theo từng Section thì các bạn sẽ có 3 bài test hoàn chỉnh để luyện tập. Cuối sách là đáp án và tapescript để tự kiểm tra.

Các Unit Speaking chia sẻ:

  • Giới thiệu nội dung của từng Part trong Speaking
  • Phân tích các tiêu chí chấm bài thi Speaking. Hướng dẫn chi tiết từ cách paraphrase, từ vựng…đến cấu trúc câu, cách phát âm, nối âm… Điều này sẽ giúp bạn phát triển bài nói một cách hoàn chỉnh, ấn tượng.
  • Các câu hỏi và câu trả lời mẫu đi kèm theo từng Part trong Speaking để bạn tham khảo khi luyện tập
  • Một điểm thú vị của sách là có một bảng để bạn tự chấm điểm câu trả lời của mình. Sau khi ghi âm lại bài nói, bạn hãy tự phân tích nó, điều đó giúp bạn biết được trình độ của mình ở đâu và cần cải thiện gì hơn đó.

Như vậy, nếu học kỹ với tài liệu này, bạn sẽ có được nhiều kiến thức và chiến lược để luyện đề hiệu quả.

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert