IELTS Sample Writing Academic Task 2

0
1221

Dưới đây là các link tham khảo cho Writing Test 2 band 6 -7 (có comment chi tiết tại sao các bạn lại được 6 hoặc 7 điểm). Phần nhận xét từ examiner rất chi tiết và hữu ích. Các bạn hãy nhấp chuột và cùng đọc nhé.

IELTS_Sample_Writing_Academic_Task_2_2 IELTS_Sample_Writing_Academic_Task_2_5

IELTS_Sample_Writing_Academic_Task_2_1

IELTS_Sample_Writing_Academic_Task_2_2

IELTS_Sample_Writing_Academic_Task_2_6

 

Source: http://www.ielts-exam.net