IELTS speaking band 5.5 (sample 2)

0
654

Lúc trước IE đã giới thiệu vài video ielts speaking band 5.0. Hôm nay IE tiếp tục đăng tải các bài mẫu spesking ielts được đánh giá khoảng 5.5. Các bạn cùng xem và chú ý cả phần giải thích tại sao thí sinh được chấm band 5.5 nhé.

Nguồn: Tham khảo