IELTS Speaking Success

0
250

IELTS Speaking Success là cuốn sách giúp bạn luyện kỹ năng Speaking để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS. Sách được nhiều bạn học ưa chuộng bởi những thông tin hữu ích, cần thiết và đúng trọng tâm theo như xu hướng ra đề hiện nay.

Nội dung cuốn sách bao gồm 10 phần lớn:

  • Introduction: Giới thiệu về tiêu chí chấm điểm, cấu trúc của bài thi nói IELTS và những thứ cần chuẩn bị cho phần thi này.
  • General strategies, Part one: Questions on familiar topics, Part two: Speak for 2 minutes, Part three: The discussion: 4 phần này đưa ra toàn bộ chiến lược làm bài và những dạng câu hỏi trong bài thi.
  • Useful Language: Phần này đưa ra những câu hỏi thường được sử dụng trong khi trao đổi giữa người chấm thi và thí sinh.
  • Topics for Parts 1-3: Các chủ đề thường gặp trong 3 phần của bài thi
  • Grammar: Những lưu ý về ngữ pháp
  • Frequently asked questions: Các câu hỏi thường gặp trong bài thi.
  • Full Speaking test: model answers: Các bài thi với hình thức giống phần thi thật và các câu trả lời mẫu để các bạn có thêm tài liệu luyện tập.

Chiến thuật trả lời câu hỏi được tác giả cung cấp từng phần, ngắn gọn, xúc tích, kết hợp giải thích rõ ràng các loại câu hỏi, chủ đề mới nhất có ở cả ba phần trong bài thi Nói IELTS. Ngoài ra không thể thiếu chính là các từ vựng, cấu trúc, topic thường gặp và bài trả lời mẫu trong kỳ thi IELTS thực tế giúp bạn tự rèn luyện và học tại nhà, cũng như có cơ hội tiếp xúc với đề thi thực tế. 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert