IELTS Topic Vocabulary

0
180

Cuốn sách cung cấp hệ thống những từ vựng, ngữ pháp và có cả phần lỗi sai từ vựng phổ biến nhất trong bài thi IELTS. Ngoài ra, do sách được cập nhật và sửa đổi thường xuyên nên bạn có thể yên tâm về bài giảng này nhé. 

Bên cạnh đó, sách còn tổng kết các collocations, ideas hay nhất, dễ sử dụng nhất chia theo các chủ đề IELTS giúp bạn bổ sung thêm những kỹ năng và chiến lược làm bài.

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert