IELTS Writing for Success

0
52

Quyển sách này bao gồm ba phần, được biên soạn nhằm giúp những thí sinh dự thi IELTS đạt điểm cao ở môn thi Viết loại học thuật (Academic Module).

Part 1 gồm 6 units, giới thiệu các đề yêu cầu mô tả biểu đồ trong Writing Task 1. Mỗi bài sẽ giới thiệu sơ lược một loại biểu đồ, trình bày các yêu cầu của đề, hướng dẫn cách làm bài đáp ứng bốn tiêu chí chấm điểm (thông qua các bài tập được biên soạn công phu và rất thiết thực kèm theo đáp án mẫu để bạn tham khảo).

Part 2 gồm 7 bài, mỗi bài giới thiệu một dạng đề trong Writing Task 2, hướng dẫn cách viết luận về các chủ đề thường gặp dựa trên bốn tiêu chí chấm điểm, cung cấp rất nhiều bài tập sát vối các chủ đề này và rất hữu ích cho việc luyênj tập từng bước (kèm theo đáp án mẫu để bạn tham khảo).

Part 3 gồm 6 bài tập thực hành phản ánh khuynh hướng ra đề trong những năm gần đây  và đáp án mẫu – đây là những đáp án do các giám khảo người bản xứ biên soạn nhằm giúp bạn có thể kiểm tra năng lực của mình trước khi thi và bổ sung những kiến thức còn thiếu.

Các cấu trúc của mỗi unit 

Các bài trong Part 1Part 2 trình bày đầy đủ về những dạng đề được ra thi. Mỗi bài bao gồm năm phần: Focus on Task, Focus on Coherence, Focus on Lexis, Focus on Grammar và Advanced Writing Practice; trong đó bốn phần đầu được biên soạn dựa vào các tiêu chí đánh giá bài thi Writing IELTS.

Focus on Task: giúp bạn hiểu chính xác các yêu cầu của đề và viết bài đáp ứng được các yêu cầu này.

Focus on Coherence: giúp bạn biết cách liên kết các ý và viết bài một cách logic, mạch lạc, tập trung vào đúng nội dung mà đề bài đã nêu.

Focus on Lexis: trang bị cho bạn vốn từ vựng phong phú với các từ cao cấp, giúp bạn sử dụng từ chính xác và phù hợp với ngữ cảnh.

Focus on Grammar: giúp bạn sử dụng đa dạng các cấu trúc câu và viết đúng ngữ pháp.

Advanced Writing Practice: cung cấp các bài tập sát với đề thi thật nhằm giúp bạn nâng  cao kỹ năng viết.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert