IELTS Writing Task 2: Only 5 minutes left and you haven’t finished your essay

0
1027

Khi đi thi phần viết IELTS, bạn nên làm gì khi chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ và bạn vẫn chưa viết xong task 2?

Hôm nay xin mời các bạn nghe Liz khuyên gì khi gặp phải tình huống này nhé.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=FNZ4zuFmap4