IFO | Thí Sinh Đại Học Y Tế Công Cộng

0
1053

Bạn Tiến đang là sinh viên trường Đại học Y Tế Cộng Đồng tuần này sẽ thi Speaking với IELTS FACEOFF IFO. Mặc dù không phải dân chuyên ngữ nhưng phần thi của bạn rất là ấn tượng đấy. Chúng mình cùng xem học hỏi và rút kinh nghiệm từ bài nói của bạn nhé!

 

Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=CCaaRLmJhN0