Improve Your IELTS Listening and Speaking

0
489

Với Improve Your IELTS Listening and Speaking thì đây là 1 trong những cuốn sách IELTS với 2 kỹ năng trong 1 giúp người học cải thiện đồng thời cả listening và speaking. Cuốn sách cung cấp một cách đầy đủ cho bạn những dạng bài luyện thi IELTS Listening và Speaking. Đặc biệt, tài liệu còn có thêm 2 CD kèm theo bài tập giúp bạn luyện tập để nâng cao 2 kĩ năng nghe và nói.

 Improve Your IELTS Listening and Speaking gồm 10 Unit quen thuộc thường có trong đề thi IELTS, mỗi Unit 4 phần:

  • Topic talk: các bài tập và các hoạt động giới thiệu từ vựng, nâng cao từ vựng và ý tưởng hữu ích cho chủ đề.
  • Listening skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng cho các câu hỏi trong các phần nghe.
  • Speaking skills: người học sẽ được học những kỹ năng như Discussion hay Describe People kết hợp những bài luyện tập câu hỏi và cung cấp từ vựng chi tiết
  • Ngoài ra ở cuối sách có cả mục Pronunciation rất hữu ích trong cả 2 kĩ năng Listening và Speaking nữa nhé. 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert