Improve Your IELTS Writing skill

0
49

Hôm nay IE muốn giới thiệu cho các bạn đã đạt trình độ IELTS 5.0+ và đang muốn nâng cao lên band 7.5 – 8.0 bộ sách Improve Your IELTS. 

Improve Your IELTS gồm có 3 cuốn: Improve Your IELTS Listening and Speaking, Improve Your IELTS Writing skill và Improve Your IELTS reading skill.  

Mở đầu là cuốn Improve Your IELTS Writing skill, sách gồm 10 Units, mỗi unit sẽ đề cập đến cách viết task 1, 2 với nhiều chủ đề đa dạng đề kèm theo đó là phần Practice test, trang bị cho bạn những hành trang tốt nhất để vượt qua 2 bài viết trong kỳ thi IELTS Writing.

Phần Practice Test giúp bạn tập luyện cách viết vững vàng hơn, đồng thời tự kiểm tra được năng lực của mình qua mục Answer Key. . 

Có thể thấy Improve Your IELTS Writing skill là công cụ hữu ích cho các bạn muốn chinh phục IELTS writing 7.0+.

LINK DOWNLOAD

IELTS expert