Inside Reading

0
64

Inside Reading thể hiện sự hợp tác như mong muốn. Nghĩa là, dự án là kết quả của sự cân bằng về chuyên môn từ một nhóm tại Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) và tập hợp những người tham gia có kỹ năng cao từ một số trường đại học.

Inside Reading được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh trung học và sinh viên, đặc biệt là những người chuẩn bị tham gia các kỳ thi tiếng Anh như TOEFL, IELTS, VSTEP,…

Inside Reading là một series năm cấp độ nhằm phát triển khả năng của người học trong việc tương tác và tiếp cận khả năng Reading và Vocabulary học thuật, chuẩn bị cho người học thành công trong lớp học.

Có 10 units trong Inside Reading. Mỗi unit có hai bài đọc về một chủ đề được nhiều người quan tâm từ một lĩnh vực nội dung học, một hay nhiều kỹ năng và chiến lược Reading, đồng thời làm việc với một tập hợp các họ từ vựng mục tiêu từ Academic Word List.

Sách hỗ trợ người học trong việc phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua việc cung cấp các bài đọc đa dạng và phức tạp.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert