Intensive IELTS Listening

0
356

Intensive IELTS Listening là một cuốn sách ôn luyện IELTS Listening ngắn gọn, đơn giản mà vẫn đảm bảo về chất lượng nội dung kiến thức cũng như giá trị mà bạn nhận được. Với cấu trúc bài học được chia thành 4 chap:

Chap 1: Bài luyện đề theo 5 dạng câu hỏi hay gặp trong IELTS Listening là Ticking and Table filling, Map Labelling, Short Answer, Matching và Multiple Choice. Mỗi Unit sẽ có khoảng 8-10 bài luyện đề với độ khó tăng dần. 

Bạn sẽ được trải nghiệm những cách ra đề khác nhau nhưng theo cùng một dạng câu hỏi, từ đó hiểu rõ hơn bài thi Listening.

Chap 2: Bài Test tổng quát áp dụng theo format đề thi IELTS như đề thật với các dạng câu hỏi đã tráo đổi thứ tự. Thông qua bài test, bạn sẽ phân tích câu hỏi, xác định dạng bài và áp dụng kiến thức, kinh nghiệm đã làm bài ở hoạt động 5 bài học trên và tự nâng cao.

Chap 3: Bao gồm phần Audioscripts của các bài luyện theo Unit và bài test. Từ đây, các bạn sẽ check lại đáp án đúng ở chap 4.

Chap 4: Và cuối cùng không thể thiếu trong mỗi cuốn sách luyện đề, chính là phần Answer key để bạn kiểm tra lại đáp án và take note các lỗi sai của mình.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert