Listening & Notetaking Skills 1

0
77

Listening And Notetaking Skills 1 PDF là một trong những bộ sách hay dành để cải thiện kỹ năng nghe và ghi chú, được xuất bản bởi Cengage Learning. Đây là một trong những nhà xuất bản sách ngoại ngữ nổi tiếng mà người học tiếng Anh nên biết đến.

Sách Listening And Notetaking Skills 1 PDF

 

Đây cũng là giáo trình chính của môn Nghe – Ghi chú 1 (2 tín chỉ) được sử dụng trong Ngành ngôn ngữ Anh của nhiều trường đại học, bao gồm Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – HUFLIT.

Listening & Notetaking Skills 1 là một bộ tài liệu giảng dạy tiếng Anh nhằm cải thiện khả năng nghe và ghi chú. Sách cho phép người học phát triển kỹ năng ghi chú và phương pháp nghe hiểu trong các bối cảnh thực tế, sử dụng hình ảnh chân thực trong video kết hợp với âm thanh hấp dẫn để giúp người học nâng cao tiếng Anh của mình.

Sách có 15 bài, được chia thành 5 kiểu bài, bao gồm: tường thuật theo thứ tự thời gian (chronology), miêu tả quá trình (process), phân loại (classification), so sánh và tương phản (comparison & contrast), nguyên nhân và hệ quả (cause & effect).

LINK DOWNLOAD

IELTS expert